Nyhet

Vårsta välkomnar nye direktorn

Av Lillemor Edvinsson06 nov, 2018

Lördag 10 november välkomnas Vårstas nye direktor Mats Haglund vid helgsmålsbönen på Vårsta kl 18.00.

Med den nye direktorn får Vårsta en mångsidig och erfaren chef och ledare med gedigen förankring i social verksamhet och samhällsutveckling.

Mats Haglund efterträder Ninni Smedberg, som efter 14 år som direktor på Vårsta flyttat till Malmö för en diakonal ledartjänst inom Svenska kyrkan.

Mats Haglund är 61 år och har omfattande erfarenhet från kvalificerat socialt arbete, både i fältverksamhet, som behandlare och som chef och ledare. Han är jurist, diakon och terapeut, och har även jobbat med utbildning inom det sociala området.

Mötet med olika former av utsatthet, diskriminering och utanförskap har följt Mats genom livet.

– Människors inre och yttre behov och förutsättningar har alltid stått i fokus för mitt arbete, berättar Mats. Jag har sett det kreativa resultatet av pedagogiska insatser, tydliga tillåtande miljöer, terapi, handledning, själavård och professionellt stöd. Jag har också̊ upplevt de konstruktiva och reparativa konsekvenserna av gott mellanmänskligt bemötande, samt avtrycken av de alla goda människor jag mött både för egen och andras räkning.

Närmast kommer Mats från en tjänst som öppenvårdsbehandlare i Borlänge, kombinerat med konsultverksamhet i eget företag. I det egna företaget har an samverkat med bl.a. Ersta Sköndal Högskola, Vårsta Diakoni, kommuner, behandlingshem m.m.

Chefs- och ledartjänster har Mats haft inom bl.a. organisationen Hela Människan på nationell nivå – där han var personalchef och biträdande generalsekreterare – och i Karlskoga och Degerfors kommuner, där han var verksamhetschef och behandlingsansvarig i nära ett decennium.

Nu tar Mats över ledarskapet för Vårsta diakoni, där den spännande utvecklingen av Resurscentrum för traumastöd är en av utmaningarna.

– Det professionella utbud och den miljö̈ Vårsta erbjuder och står för i dag tilltalar mig mycket och Vårstas värdegrund ligger nära mitt hjärta. Det känns därför som en stimulerande utmaning att som direktor på̊ Vårsta kunna få möjlighet att bidra till konsolidering och fortsatt utveckling av den konstruktiva, tydliga och kvalitativa struktur som Vårsta representerar.