Om oss

I över 100 år har Vårsta främjat kristen människovård. Vi fortsätter att utveckla vårt arbete i att vara ett diakonalt utvecklingscentrum mitt i Sverige. Vi i engagerar oss för att främja diakonalt arbete samhället.

Stiftelsen Vårsta Diakonigårds ändamålsparagraf

Stiftelsens ändamål är att främja kristen människovård. Detta sker
– genom att meddela diakoniutbildning eller annan utbildning för uppgifter i Svenska kyrkans tjänst, eller för andra människovårdande uppgifter i samhället.
– genom att på annat sätt främja kristen verksamhet bland barn och ungdom, gamla, sjuka och andra som behöver omvårdnad. Stiftelsen skall företrädesvis inrikta sin verksamhet på tjänst åt norrlänska församlingar.

Stiftelsen Vårsta Diakonigårds verksamhetsidé

Vårsta Diakonigård är en öppen mötesplats, inriktad på kompetensutveckling omvårdnad och förebyggande insatser, där var och en ges möjlighet att läka och växa som människa.

Vi har i enlighet med ändamålsparagrafen och verksamhetsidén utformat fyra verksamhetsområden:

  1. Utbildning och fortbildning, där Vårsta sommaren 2013 avslutade diakonutbildningen p g a beslut att förelägga all kyrklig utbildning till Uppsala.
  2. Samtal och stöd, där familjerådgivningens mottagningar i Härnösand, Sollefteå, Örnsköldsvik, Sundsvall och Östersund ingår, likaväl som Kriscentrum (som är ett internationellt uppdrag av Svenska kyrkan), handledning och traumastöds arbete.
  3. Grön rehabilitering och sysselsättning, där vi idag arbetar med avtal med Arbetsförmedlingen i första hand.
  4. Konferens och boende, Vårsta konferenshus som kan ta emot både stora och små grupper. Vårsta hotell som har 21 rum samt Vårstas trygghetsboende Fristad med 20 lägenheter.

Vårsta Diakonigård är idag i stort sett helt intäktsfinansierat. Det innebär att Vårsta är beroende av avtal, upphandlade uppdrag. Vårsta Diakonigård är en icke vinstdrivande stiftelse som inte har några ägare. Stiftelsen förvaltas av en styrelse och arbetet leds av en direktor.

Vårsta är vacker beläget i ett grönområde vid Södra sundet i Härnösand med egen stor trädgård med tillhörande växthus att njutas av våra gäster. Härnösand har småstadens charm, närhet till det mesta och en storslagen natur.
En bussresa från Luleå till Härnösand tar ca sju timmar. Från Stockholm till Härnösand med tåg, tar resan på ca fyra timmar. Flygtiden mellan Arlanda alt. Bromma och Sundsvall Timrå Airport (Sundsvalls/Härnösands flygplats) är 50 minuter.

Välkommen till Vårsta och Härnösand, till hemsidan för mer information, eller på ett besök i våra olika verksamheter!

Styrelse

Nils Nordung
Ordförande

Eva-Lena Demarin
Vice Ordförande

Knapp Anna Eriksson
Sekreterare

Eric Liljeström

Ulf Söderlind

Wiola Persson

Krister Mc Carthy

Årsberättelse

Årsberättelse finns att beställa. Kontakta oss så skickar vi den till dig.