Traumakliniken

2018 startade Vårsta traumaklinik. Traumakliniken är en av flera olika enheter på Vårsta diakoni.

Vad erbjuder vi på Vårsta traumaklinik?

Vi erbjuder korttidsterapier för personer med trolig eller diagnostiserad PTSD.
Vi tar emot remisser från region Västernorrland utifrån en överenskommelse gällande personer med PTSD förvärvad under krig och flykt.
En behandlingsserie omfattar upp till 15 sessioner.

Vi behandlar även personer med PTSD och komplex PTSD i samarbete med bland annat region Jämtland Härjedalen. Denna behandling utförs under en intensivvecka i Härnösand.
Dessa remitteras i nuläget enligt överenskommelse via specialistpsykiatrin.

Vi tar även emot betalningsförbindelser för traumatiserade patienter som faller utanför ovanstående målgrupper, bland annat vid behov av längre behandlingskontakter.

På kliniken finns kompetens i olika av Socialstyrelsen rekommenderade traumafokuserade behandlingar som ex EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing), NET (Narrativ Exposure Therapy) och PE (Prolonge exposure).

Vi arbetar under hälso- och sjukvårdslagen.

Vad är PTSD?

PTSD (Post Traumatisk Stress Disorder) kan drabba den som varit med om extrema händelser som inneburit allvarlig upplevelse av hot, förlorad kontroll eller upplevd hjälplöshet exempelvis: hot, fysiskt våld, bilolyckor, bränder, naturkatastrofer, misshandel, sexuella övergrepp, flykt och tortyr.

Efter en svår händelse brukar vi vara känsliga för sådant som påminner om det vi varit med om och kan överväldigas av svåra känslor och få starka fysiska reaktioner vilket är det som senare också kan utgöra symtom på PTSD. Ofta självläker vi efter svåra upplevelser och reaktionerna avtar succesivt. Men ibland kan de starka reaktionerna fortsätta att visa sig.

PTSD består av fyra symtomkluster:

Påträngande symtom – exempelvis mardrömmar och ofrivilliga tankar och minnesbilder.
Undvikandebeteenden – undvikande av exempelvis tankar, känslor, platser, personer och samtal som påminner om händelsen.
Negativa förändringar i emotioner och sinnesstämningar – kan innebära svårigheter att minnas svåra händelser men även överdrivet negativa uppfattningar om sig själv, andra och/eller omvärlden.
Förhöjd fysiologisk aktivering – så som irritation och aggressivitet, överdriven vaksamhet eller störd sömn.

Efter svåra händelser kan man också drabbas av många fysiska besvär så som värk i kroppen. Man kan uppleva svårigheter med att reglera känslor, hantera relationer och drabbas av depression. Detta kan  utgöra symtom på trauma men ingår inte i diagnosen PTSD.


Kontaktuppgifter

Vill ni veta mer om vår verksamhet, utifrån att ni ofta kommer i kontakt med målgruppen, kommer vi gärna till er och berättar eller arrangerar ett digitalt möte.

Vårsta Diakonigård
Traumaklinik
Lönegrensgatan 12
871 40 Härnösand

Administratör:  Monica Hellström
Tel. 072-714 15 30
monica.hellstrom@varsta.se

Verksamhetschef: Anna-Karin Johansson Hyvärinen
Tel. 072-080 24 40
anna-karin.johansson.hyvarinen@varsta.se

www.varsta.se

 

VI ANGER INTE är en gräsrotskampanj mot förslaget i Tidöavtalet om att tvinga vårdanställda att ange papperslösa patienter.

 För oss är rätten till vård en självklarhet – men verkligheten ser många gånger annorlunda ut. Asylsökande och papperslösa har redan nu ofta svårt att få den vård de behöver och har rätt till. Regeringens och Tidöavtalets förslag att vårdpersonal ska tvinga agera angivare kommer att försvåra för dessa människor ännu mer – och allvarligt skada tilliten till vård och myndigheter. Riskerna med förhindrad, försenad eller utebliven vård är förstås enorma. Vårsta traumaklinik står helt bakom Vi anger inte-kampanjen. Solidaritet mellan vårdpersonal och med våra patienter är viktigt för att visa att vi är många som är beredda att göra motstånd och säga: Vi anger inte!

Läs mer om kampanjen på www.Viangerinte.se