Grön helhet

”Mitt värde som människa handlar inte bara om vad jag presterar, det förstår jag nu.”

På Grön helhet arbetar vi utifrån synen på människan som en helhet där kroppsliga, själsliga, andliga/existentiella och sociala dimensioner hänger ihop. Oavsett hur vi har det eller vad vi förmår i perioder av livet är varje människa unik och värdefull. Alla har vi resurser och begränsningar liksom potential att växa och utvecklas. Ibland kan vi dock behöva hjälp och stöd på vägen och då kan Grön helhet vara ett alternativ.

Grön helhet arbetar med hälsofrämjande metoder som syftar till att hjälpa personer att upptäcka och stärka sina möjligheter och förmågor i riktning mot arbete, praktik eller studier. På Grön helhet finns gedigen erfarenhet av naturunderstödd rehabilitering. ”Den gröna miljön”; naturen och trädgårdens betydelse för välmående och återhämtning är väldokumenterad och ett återkommande inslag i verksamheten. Föreläsningar, grupparbeten, individuell reflektion kring olika teman som stress, kost, motivation, hälsa, sömn mm är stående inslag. Metoder för stresshantering/välmående exempelvis mindfulness vävs in i de olika delarna. Upplevelser i form av utflykter, hantverk mm kompletterar och förstärker de positiva effekterna av deltagandet här.

Välkommen till oss!

”Man vill bli sedd för den man är, inte bara en människa i mängden.”

Arbetsträning

Grön helhet erbjuder platser för arbetspraktik, arbetsträning och rehabiliterande sysselsättning.

Vi erbjuder personligt stöd och hjälp på vägen ut i arbetslivet för den som av olika orsaker varit utanför arbetsmarknaden under en längre tid. De som arbetstränar får möjlighet att genomföra arbetsuppgifter och aktiviteter som klargör deras arbetsförmåga. Syftet med vår verksamhet är att stärka och rusta deltagarna för vägen tillbaka till arbetsmarknaden. Tillsammans hittar vi arbetsuppgifter som passar deltagarnas behov och förmågor samt innehåller en lagom dos av utmaning. På varje arbetsträningsplats finns handledare som deltagarna kan vända sej till i det dagliga arbetet. Vi samordnar även uppföljningen med arbetsförmedlingen utifrån den personliga handlingsplanen.

Vi har flera olika verksamheter vilket gör det möjligt att hitta en individuellt anpassad arbetsträningsplats.

Våra arbetsträningsplatser och verksamheter

Syster Ester

I vår kombinerade butik och café finns möjlighet att prova allt från bakning till kassahantering och skyltning.

Följ oss på Facebook och Instagram

Nu kan du läsa vård Nyhetsbrev med erbjudanden och aktuellt från Butik Syster Ester.

Nyhetsbrev juni juli augusti 2020

Trädgården

Under säsongen maj-september finns möjlighet att arbetsträna i vår fina besöksträdgård med klostertema. Där ingår all typ av trädgårdsskötsel som till exempel plantering, ogräsrensning och skörd.

Till Vårsta trädgård

Vaktmästeri/underhåll

I vaktmästeriet kan du få prova på allt möjligt inom fastighetsskötsel både utomhus och inomhus. Vi har flera fastigheter på området och både kontorslokaler och hyreslägenheter.

Hantverk /Återbruk

I vår öppna verkstad pågår ständigt olika projekt i alla möjliga olika tekniker. Vi gjuter ljus, syr och gör om vissa möbler – allt i en salig blandning. Vi anpassar svårighetsgraden på hantverket efter dina förkunskaper. Ibland är det fullt tillräckligt att komma och sitta med, fika och öva på att delta i ett sammanhang.

Trygghetsboendet Fristad

Tillsammans med värdinnan på Fristad får du arbetsträna i en lugn miljö med allt möjligt som behöver göras för stunden. Det kan vara bakning till eftermiddagsfikat, städning av gemensamhetsutrymmen och hjälpa de boende med diverse sysslor.

Till Trygghetsboendet Fristad

Mathantverk

Vi tar hand om våra skördar av bär och grönsaker i vårt tillredningskök och förädlar dom till saft,sylt inläggningar mm.

Snickeri & slöjd

I vår hantverkssal eller i källarsnickeriet tar vi oss an traditionella slöjdtekniker som flätning, täljning vävning och sömnad och även mindre snickeriarbeten för hand.

Yrkessvenska

Vi tränar vår svenska tillsammans i arbete och med lektioner för att förbättra förutsättningarna för att komma framåt och kunna söka jobb.

Lokalvård

Vårsta har en egen lokalvårdsenhet där praktikmöjligheter finns för att kunna jobba tillsammans med yrkesverksamma och få erfarenhet.

Vårsta växtkraft

Vårsta Växtkraft riktar sig till människor med psykiska funktionsvariationer och syftar till att främja deltagarnas sociala vardag genom gemenskap i arbetet med trädgård och hantverk mm.  Deltagare ur målgruppen är med och formar en verksamhet där förädling av egenproducerade grönsaker är en väsentlig del. Verksamheten finansieras med medel från socialstyrelsen.

Projektet

Läs mer om vad som händer i projektet på vår blogg

Klicka här: varstavaxtkraft.blogspot.se

Bakgrund, Historik

”Alla kan något, alla har något att bidra med men ibland måste man vara lyhörd för att finna det”

Grön helhet startade 2009 som ett ESF/EU -projekt inriktat på naturunderstödd rehabilitering för människor som behövde stöd för att utvecklas och med fokus på att stärka hela människan. Under tre år arbetade teamet/ då, liksom det gör idag utifrån en grundsyn att varje människa har förmågor och kraft inom sig. Alla kan något, alla har något att bidra med men ibland måste man vara lyhörd för att finna det. Den kraft var och en har kan växa, de förmågor som finns kan utvecklas och synliggöras.

Projektets målgrupp var människor i utsatta livssituationer pga exempelvis arbetslöshet, sjukskrivning med fysisk eller psykisk ohälsa, och riktades både till ungdomar och vuxna. Även de som behövde förebyggande insatser för att förhindra sjukskrivning var välkomna.

Gensvaret från de över tvåhundra personer som mellan 2009- 2011 gick någon av kurserna var mycket positivt, liksom resultaten.

Några röster från deltagare

  • Jag har vaknat igen
  • jag är glad första gången på 10 år
  • jag gör egna val
  • jag känner hopp, mod och är lugnare

Efter projektets slut har verksamheten ständigt utvecklats vidare för att möta våra kunders behov. Vi har haft rehabiliteringsgrupper i flera omgångar och 2014 började vi ta emot folk på arbetsträning.

Sommaren 2015 startade vi ett treårigt projekt finansierat av arvsfonden. Projektet vänder sig till personer med någon form av psykisk funktionsnedsättning. Verksamheten består till största delen av att utveckla en utbildnings och arbetsmodell för småskalig livsmedelsproduktion.

Hösten 2015 öppnade vi vår butik/café Syster Ester.