Resurscentrum

Vårsta Resurscentrum finns inom Vårsta Diakoni, som en resurs för utbildningar, kurser och annan verksamhet som genomförs i Vårstas egen regi.

Här finns också projekt HUR och NetFacts.

Om resurscentrum

Bakgrund

Inom Vårsta har vi haft uppdragsutbildningar och stöd inom kris, trauma och handledning sedan mitten av 80-talet. Uppdragsgivare har varit Svenska kyrkan, Räddningstjänsten m.fl. Vårsta Resurscentrum är en del av det som tidigare kallades Vårsta Resurscentrum för traumastöd.

Syfte

Syfte för Vårsta Resurscentrum är att tillgängliggöra den kompetens som finns uppbyggd inom Vårsta Diakoni och möta samhällets behov genom att anordna utbildningar, kurser och föreläsningar/workshops samt handledning och processutveckling för grupper och individer.

Vårsta Resurscentrum bidrar till att Vårstas kompetens och värdegrund blir synligt i ett eget utbud.

Målgrupp för Vårsta Resurscentrum är:

 • Organisationer och samverkansparter
 • Individer och grupper

Ingående verksamheter

Under 2024 finns följande huvudsakliga verksamheter ingående som en del i Vårsta Resurscentrum:

 • Net Facts – projekt finansierat av Socialdepartementet
 • Vårsta HUR – Hälsa, Utveckling, Resursträning – projekt finansierat av Socialdepartementet.
 • Utbildningar i NET – Narrative Exposure Therapy
 • Nätverk för NET
 • Handledning
 • CCAM-kurser

Uppdragsgivare

 • Svenska kyrkan – stift, pastorat och församlingar
 • Länsstyrelser
 • Regioner
 • Svenska kyrkans utbildningsinstitut
 • Brottsofferjouren
 • BRÅ
 • Försoningsgruppen inom Svenska kyrkan
 • Skolor och förskolor
 • Skuggteatern