Grön Helhet

Föreläsning – Köttkaniner, från början till slut med Vinnova projektet Hållbara matsystem Härnösand

Av Johannes Thyr21 mar, 2024

Köttkaniner från början till slut

Kaninkött har varit en stapelföda i många länder men inte i Sverige så mycket. Eftersom vi är många som bor i städer eller mindre gårdar men ändå vill bli mer själv- och samförsörjande på protein på relativt liten yta är kaninkött ett bra alternativ.

Detta är till för dig som är nyfiken på hur man kan börja med köttkaniner, vilka sorter man ska ha, hur burarna ska se ut, hur slakten eller tillredningen ska gå till på bästa sätt. Vi är flera som är nyfikna och som vill starta. Eller har du kanske hållit köttkaniner förut och kan bidra med tips eller kontakter!

Vi får lära oss om varför kaniner är så bra i småskalig samförsörjning och hur det kan gå till på bästa sätt.

Föreläsaren är Sara Östman från Nässlands Gården i Älandsbro som har hållit köttkaniner i många år.

Var: Vårsta på Lönegrensgatan

När: 25 mars, kl 18 – 20

Fika kommer finnas.

Detta är en del av Vinnova projektet Hållbara matsystem Härnösand.

Stiftelsen Vårsta Diakonigård är en ideell stiftelse som verkar ideologiskt inom ramen för Svenska kyrkan. Vi ingår i det som kallas för non-profit sektorn. Vi använder alltså inte vinst för utdelning utan för utveckling av verksamheter. Ändamålsparagrafen lever kvar alltsedan 1912 då Vårsta Diakonigård grundades av Ernst Lönegren.

Den lyder på följande sätt; ”att främja kristen människovård” och detta sker ”genom att meddela diakoniutbildning eller annan utbildning för uppgifter i Svenska kyrkans tjänst, eller för andra människovårdande uppgifter i samhället samt genom att på annat sätt främja kristen verksamhet bland barn och ungdom, gamla, sjuka och andra som behöver omvårdnad”. Vårsta Diakonigård arbetar utifrån en verksamhetsidé som lyder: ”Vårsta Diakonigård är en öppen mötesplats, inriktad på utbildning, kompetensutveckling och förebyggande insatser, där var och en ges möjlighet att läka och växa som människa och kristen”.