Traumakliniken

Vårsta traumaklinik får stöd från regeringen för fortsatt utveckling av traumabehandling

Av Vårsta Reception29 feb, 2024

Vårsta traumaklinik får stöd från regeringen för fortsatt utveckling av traumabehandling

Regeringen har beslutat att bevilja Vårsta Diakoni 7,5 miljoner kronor för 2024 för att stärka och utveckla sin traumaklinik och behandlingsmetoder för personer med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), komplex PTSD och komplex traumatisering.

Traumakliniken vid Vårsta diakoni har funnits sedan 2018 och erbjuder idag behandling för personer med PTSD (post traumatiskt stressyndrom) förvärvad från krig och flykt samt PTSD och komplex PTSD intensivbehandling som pågår under en veckas tid och där tre olika traumafokuserade behandlingsmodeller används.

”Vi är glada att nu kunna fortsätta att utveckla våra behandlingar vid traumakliniken” säger Anna-Karin Johansson Hyvärinen, verksamhetschef, leg. sjuksköterska och leg. psykoterapeut.

Katarina Glas, direktor för Vårsta diakoni ser också värdet av att som idéburen aktör få finnas med som ett komplement till den offentliga vården och att regeringen ser värdet av Vårstas arbete. ” Jag tror starkt på den idéburna sektorn som en kompletterande välfärdsaktör, där eventuell vinst återinvesteras i verksamheten och kommer människan och samhället till del. Att kunna erbjuda behandling till den som drabbats av trauma är en viktig insats främst för den enskilda människan men också för samhället i stort. ”

 

Vårsta Diakoni är en idéburen stiftelse med bas i Härnösand sedan 1912. Här bedrivs traumabehandling, rehabilitering, utbildning och olika banbrytande projekt – allt med inriktning på människor som har behov av att läka och växa för att finna sin egen väg framåt i livet. Vårsta bedriver också familjerådgivning med kyrkliga och kommunala uppdragsgivare, trygghetsboende samt hotell och konferensverksamhet.

För mer information:

Anna-Karin Johansson Hyvärinen, klinikchef
anna-karin.johansson.hyvarinen@varsta.se
Telefon: 0611-50 54 36, 0720-80 24 40

Katarina Glas, Direktor
katarina.glas@varsta.se
Telefon: 0611-50 54 35, 0720-80 24 49

 

Pressmeddelande från Regeringskansliet:

Medel till Röda Korset och Vårsta Diakoni för förstärkt traumavård – Regeringen.se