Vårsta museum

Vårsta museum är stängt i juli och augusti

Av Vårsta Reception30 jun, 2023

Vårsta museum

är stängt i juli och augusti

Välkommen åter i september!

Vårsta museum – ett litet museum med stort innehåll

Av de fem diakonigårdarna som finns i Sverige är Vårsta den nordligaste.
Vårsta har under hundra år utbildat diakonissor och diakoner med speciell inriktning mot norra Sverige, dvs halva Sveriges yta.
Arbetet har riktat sig då som nu, till människor som inte fått tillräckligt stöd av samhället. Från början handlade det mycket om sjukvård till alla, ett uppdrag som samhället nu tagit över. Diakonin har gått vidare till andra arbetsuppgifter, hela tiden med den enskilda människan i fokus.
Vårstas historia är en del av vår gemensamma samhällshistoria.
I muséet kan man ta del av historien genom bilder, historiska inventarier, texter samt kläder.
Man kan titta på egen hand med hjälp av skriven text eller få en guidad visning. Man kan komma som enskild person eller i ett litet sällskap.
Det finns även möjlighet att komma som grupp och då få en presenterad bildvisning, ett enklare fika och visning av muséet för 100: – /person. (Minst antal 3 personer)
Precis som andra muséer väcker bilder och saker minnen av besökarens egen historia. Samtal kring dessa är möjligt på plats, eller vid ett annat tillfälle då Vårsta museum även vill vara ett museum som kontinuerligt samlar minnen och erfarenheter från Vårstas utbildningar, verksamheter, diakonissor och diakoner.