Okategoriserade

Välkommen till NET utbildning på Vårsta. Kursinformation

Av Per Mossegård29 jan, 2020

Vi är väldigt glada att kunna berätta att vi nu startar upp NET- utbildning i Sverige. Det gör vi i samarbete med Universitetet i Konstanz och RVTS region midt Trondheim Norge.

NET är en exponerande traumametod med sitt ursprung i Konstanz Tyskland där den sammanställdes i slutet av 90-talet. Idag är det en av de mer beforskade metoderna i världen. Mycket av forskningen har bedrivits i flyktingläger i Kongo, Uganda m.fl.

På traumakliniken i Härnösand har vi använt metoden i två år och har väldigt goda resultat med den. Det är en effektiv korttidsbehandling.

NET utbildningen är uppdelad i två träffar. Den 4–7 maj och 28–29 oktober.

Utbildningen omfattar teoretiska avsnitt om trauma, screening, dissociation, de olika applikationerna av NET, som FORNET och NET- facts, m.m.

Stor del läggs på den praktiska tillämpningen av NET. Praktiska övningar i mindre grupp med stöd av erfarna handledare är en del av innehållet.

Vid den andra träffen ges också tillfälle att dela erfarenheter och få feedback på sitt eget praktiska arbete. Det innebär att det är bra om ni har tillfälle att pröva mellan de två träffarna.

Har du redan en utbildning som terapeut, psykolog, beteendevetare och kan en del om trauma redan kan du direkt gå till vår NET utbildning. Om du läst din Bessel van der Kolk och Babette Rotschild.

Om du saknar det rekommenderar vi att du före NET tar del av vår CCAM modul om bemästring och läkning. Den är traumainriktad och där får du också några verktyg som är bra komplement till NET.

Efter utbildningen får du ett intyg på att du deltagit i utbildningen, genomför du också handledningarna och uppföljande workshop får du ett certifikat på att du är utbildad NET-terapeut.

För dig som vill bli certifierad finns möjligheten till handledning (4 stycken plus en videoinspelning) och ett enkelt prov och därefter en tvådagars workshop.

Kursledare och instruktörer.

Med på utbildningen är Elisabeth Kaiser från Universitet i Konstanz och Håkon Stenmark från RVTS Midt i Trondheim. Elisabeth var med i skapandet av NET och är en mycket erfaren terapeut och pedagog. Håkon Stenmark tillhör de i Norden som tidigt blev en del i NET- världen och också en av dem som har en väldigt lång erfarenhet.

Med är också erfaren personal från traumakliniken i Härnösand.

Vi rekommenderar att du före kursen läser manualen för NET. Den går att beställa på Adlibris m.fl.

Kurskostnad: Kursen omfattar 4+2 dagar och kostar 16 600 sek inkl. moms.
Boendepaket, boende, frukost, lunch, fika, avslutningsmiddag 4 700sek inkl. moms.

Certifiering och workshop inkl. Skype-handledning vid 5 tillfällen, kost och logi: 6 500 sek. inkl.moms.

Hör gärna av dig med frågor, 070-3344451 eller per.mossegard@varsta.se
Du anmäler dig till via mail till Per.

Manual NET