Resurscentrum för traumastöd

Utbildning i Narrativ exponeringsterapi

Av Vårsta Reception13 jul, 2023

Med start 15 september så genomförs tre dagars grundutbildning i Narrative Exposure Therapy (NET). Metoden används för att minska symtom efter trauman.

Läs mer på Sensus hemsida:
Diplomutbildning i Traumafokuserade samtal | Sensus

Anmäl dig här:
Anmälan