Resurscentrum för traumastöd

Traumakonferens om NET i Trondheim oktober 2019

Av Per Mossegård29 apr, 2019

Det är en stor glädje att hälsa välkommen till nordisk och internationell konferens om narrativ exponeringsterapi (NET) i Trondheim den 24 och 25 oktober 2019.

NET är den bäst dokumenterade metoden för effektiv behandling av traumatiserade flyktingar och asylsökande, och används också regelbundet för andra grupper som har upplevt upprepade övergrepp.

Konferensen anordnas av Resurscenter för våld, traumatisk stress och suicidprevention, Mitt Norge och Resurscentrum för Traumastöd, Vårsta Diakoni i Härnösand, Sverige i samarbete med Vivo International https://www.vivo.org/en/

Under konferensen presenteras hur metoden används runt om i världen samt också nya varianter av metoden som:

Konferensen anordnas av Resurscenter för våld, traumatisk stress och suicidprevention, Mitt Norge och Resurscentrum för Traumastöd, Vårsta Diakoni i Härnösand, Sverige i samarbete med Vivo International https://www.vivo.org/en/

Under konferensen presenteras hur metoden används runt om i världen samt också nya varianter av metoden som:

NET vid komplicerad PTSD
NET för inneliggande patienter (Power NET)
NET vid arbete i ett samhällsperspektiv (Community NET)
NET för personer som har begått övergrepp mot andra (FORNET)

Vi hälsar alla som arbetar med traumatiserade välkomna att delta. Även studerande.

Det är också möjligt att sända in abstrakt för eventuella presentationer av eget arbete med poster eller plenumpresentation.

För mer information och anmälan följ följande länk:  https://rvts.hoopla.no/sales/4017781931

Varmt välkomna

Per Mossegård