Okategoriserade

Traumaklinikens ledare Per Mossegård invald i Vivo International.

Av Per Mossegård10 jan, 2020

Som första svensk är Per Mossegård invald i Vivo International. Vivo är ett förbund av erfarna professionella från områdena psykotraumatologi, internationell hälsa, humanitär hjälp, forskning, hållbar utveckling och försvar av mänskliga rättigheter. Vivo är en icke vinstdrivande ideell organisation engagerad i att tillhandahålla hjälp och stöd till de mest behövande oberoende av ras, etnicitet, sexuell, religiös eller politisk tillhörighet.

Läs om Vivo på https://www.vivo.org/en/

En underrubrik