Resurscentrum för traumastöd

Tider för CCAM kurser under vårvintern 2023 lagda!

Av Per Mossegård21 dec, 2022

Tider för vårvinterns CCAM kurser är nu lagda.

Den 13-14 mars genomför vi CCAM Bemästra. den vänder sig till dig som möter personer som upplevt påfrestande händelser där det gått en tid sedan händelsen inträffade. Alltså den akuta fasen är över.

Den 17-18 april genomför vi CCAM Hantera/avlastande samtal. Den vänder sig till dig som möter personer direkt efter den akuta fasen är över.