Resurscentrum för traumastöd

Teaterföreställning i Umeå

Av Vårsta Reception13 jul, 2023

29/9-19/10 så visas Teaterföreställningen Barrikad.
Föreställningen bygger på sanna berättelser insamlade av Vårsta diakoni.

skuggteatern.com/barrikad