Svenska Kyrkan

Endagsretreat på Vårsta diakonigård

Av Johannes Thyr27 jan, 2023

Retreat - En dag i stillhet

Lördag 18 mars kl 9.30-16.00, du behöver anmäla dig senast 10 mars.

En dag i stillhet och reflektion.
Förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika.

Plats: Vårsta Diakonigård
Tid: kl 09.30-16.00
Datum: 18/3
Anmälan senast 10/3 till christina.ahlenius@svenskakyrkan.se eller via sms på 070-617 30 04. Ange eventuella matallergier.
Kostnad 250 kr.

Du är varmt välkommen!

För mer information

Stiftelsen Vårsta Diakonigård är en ideell stiftelse som verkar ideologiskt inom ramen för Svenska kyrkan. Vi ingår i det som kallas för non-profit sektorn. Vi använder alltså inte vinst för utdelning utan för utveckling av verksamheter.

Stiftelsen Vårsta Diakonigård är en ideell stiftelse som verkar ideologiskt inom ramen för Svenska kyrkan. Vi ingår i det som kallas för non-profit sektorn. Vi använder alltså inte vinst för utdelning utan för utveckling av verksamheter. Ändamålsparagrafen lever kvar alltsedan 1912 då Vårsta Diakonigård grundades av Ernst Lönegren.

Den lyder på följande sätt; ”att främja kristen människovård” och detta sker ”genom att meddela diakoniutbildning eller annan utbildning för uppgifter i Svenska kyrkans tjänst, eller för andra människovårdande uppgifter i samhället samt genom att på annat sätt främja kristen verksamhet bland barn och ungdom, gamla, sjuka och andra som behöver omvårdnad”. Vårsta Diakonigård arbetar utifrån en verksamhetsidé som lyder: ”Vårsta Diakonigård är en öppen mötesplats, inriktad på utbildning, kompetensutveckling och förebyggande insatser, där var och en ges möjlighet att läka och växa som människa och kristen”.