Pressmeddelande

Ny direktor

Av Vårsta Reception11 sep, 2023

Pressmeddelande

Katarina Glas har tillträtt som ny Direktor för Vårsta Diakoni. Stiftelsens styrelse valde henne bland åtta intressanta sökande.
-Katarina Glas har precis den erfarenhet, den kompetensprofil och de nätverk som vi önskar för vår direktor, säger Nils Nordung, styrelsens ordförande. Hon blir en nyckelperson när vi fortsätter etablera Vårsta diakoni som en betydande ideell välfärdsaktör, samtidigt som vi stärker vårt samspel med Svenska kyrkan i Norrland och resten av Sverige.

Katarina Glas lämnar en chefstjänst med ansvar för utveckling och samordning av Svenska kyrkans arbete för utsatta grupper i Umeå. Hon har tidigare jobbat som regionchef i studieförbundet Bilda och projektledare och samordnare i Sensus. Katarina var också ansvarig för uppbyggnaden av Ideellt forum i Svenska kyrkan. Hon sitter även som ledamot i Svenska kyrkans kyrkomöte.

Katarina ser sitt nya uppdrag som en kraftfull plattform för att fortsätta utveckla insatser som ger stöd till personer i utsatta situationer.
– Vårsta har väldigt spännande verksamheter som visar goda resultat och som vårt samhälle verkligen behöver. Diakoniinstitutionerna kan bryta ny mark och göra insatser som kompletterar både Svenska kyrkans församlingar och det offentliga, säger Katarina Glas.

Vårsta Diakoni är en ideell stiftelse med nära anknytning till Svenska kyrkan. Här bedrivs
traumabehandling, rehabilitering, utbildning och olika banbrytande projekt – allt med inriktning på människor som har behov av att läka och växa för att finna sin egen väg framåt i livet. Vårsta bedriver också familjerådgivning med kyrkliga och kommunala uppdragsgivare, samt hotell och
konferensverksamhet.

För mer information:

Nils Nordung
Nils.nordung@lyhra.se

Katarina Glas, Direktor
Katarina.glas@varsta.se
Telefon: 0611-50 54 35, 0720-80 24 49