Okategoriserade

Invigning Resurscentrum för traumastöd

Av Per Mossegård13 feb, 2018

Resurscentrum för traumastöd invigt

Den 29 januari togs ett stort steg på Vårsta Diakoni. Efter många års arbete kan vi nu äntligen öppna ett centrum för traumastöd. Centrumets verksamhet kommer att fokusera på flyktingar och nyanlända i Sverige och veteraner från utlandsverksamhet.

Det innebär att vi är specialiserade på bearbetning av traumatiska upplevelser.

Vi invigningen deltog en av grundarna till den metod som är en av kärnorna i vår behandlande verksamhet. Dr. Elisabeth Kaiser från Konstanz Universitet, Tyskland. Metoden NET, Narrative Exposure Therapy sammanställdes under -90 talet och är en av de mest evidensbaserade metoderna idag. Den rekommenderas av Socialstyrelsen som en av några verksamma metoder för stöd till flyktingar.

 

 

Elisabeth is a Public Mental Health Professional specialiserad inom Psykotraumatologyi, Women & Children’s Health and Violence & Human Rights. Hon har en PhD klinisk psykologi med focus på traumabehandling I katastrofområden, en M.A. in utbildning och en MPH med fokus på Internationell hälsa.

Invigningen avslutades med en läcker internationell buffé