Pressmeddelande

Hälsoinriktad utemiljö

Av Per Mossegård21 dec, 2017

Vårsta har fått beviljade medel från Boverket för projektet att forma en ”hälsoinriktad utemiljö för äldre”. Vi projekterar för att dels rama in området runt Vårstas båda boenden för äldre, Kristoffergården och Fristad, ner mot E4 samt att skapa en utemiljö som stimulerar till utevistelse. Vi har en projektgrupp bestående av representanter från våra boenden. Vi bygger en inramning, på det markområde som finns runt hyreshusen bygger vi gångvägar, härliga sittbänkar, stor uteplats med grillplats, utespel (typ utegym), odlingslådor med bärbuskar och ev ett lusthus. Det blir som ett parkområde där det är trevligt att röra sig och att umgås. Rörelse, frisk luft och gemenskap är viktiga komponenter för en god hälsa. Byggandet startar nu under vintern och ska vara klart den 1/8-18.