Grön Helhet

Förnyad finansiering till verksamheten Växtkraft – mot psykisk ohälsa

Av Johannes Thyr15 feb, 2024

Verksamheten växtkrafts mål är att utveckla och stärka personer med psykisk ohälsa/funktionsnedsättning till att må bättre.

-”Vi erbjuder deltagande i en grupp som träffas dagtid. Vi arbetar, umgås och stärker oss tillsammans”

Växtkraft finansieras av socialstyrelsen.

Stiftelsen Vårsta Diakonigård är en ideell stiftelse som verkar ideologiskt inom ramen för Svenska kyrkan.

Vi ingår i det som kallas för non-profit sektorn. Vi använder alltså inte vinst för utdelning utan för utveckling av verksamheter.

Vårsta Diakonigård arbetar utifrån en verksamhetsidé som lyder: ”Vårsta Diakonigård är en öppen mötesplats, inriktad på utbildning, kompetensutveckling och förebyggande insatser, där var och en ges möjlighet att läka och växa som människa och kristen”.