Grön Helhet

Inställt!! Föreläsning om odling i praktik och teori

Av Johannes Thyr29 mar, 2023

Inställt!!

Onsdag 12 april 18.30 – 20.00

Föreläsningen på vårsta är inställd och vi hänvisar istället till Saras föreläsning på Sambiblioteket imorgon Tors 13/04 ”Odla på liten Yta”

Sara Friberg kommer till Vårsta och ger en föreläsning om växtföljder, ekologisk odling m.m. Föreläsningen anordnas av Projektet Hållbara matsystem Härnösand.

Plats: Diakonihuset på Vårsta diakoni.

Länkar:
Länk till Artikel från 2021 i Yippie om Sara fribergs när hon jobbade med projektet stadsnära odlingar
Projektet Hållbara matsystem Härnösand – Facebooksida där man kan följa allt som händer i projektet.
Omställningsnätverket
Härnösands kommun
Vårsta diakoni
Vinova– sida om Vinovas beslut om stöd till projektet

 

Projektet Hållbara matsystem Härnösand finansieras av Vinova och Drivs av Omställningsnätverket i  sammarbete med Härnösands kommun och Vårsta diakoni har till syfte att få igång stadsnära framställning, förädling, distribution och kompostering av livsmedel i ett livgivande kretslopp inom kommunen. Projektet tar inspiration ifrån och ger näring till civilsamhället som utmanas och uppmuntras att öva självorganisering för att få igång samtal, grupper och platser som tar plats i anspråk för att delta i matens och därmed livets lokala kretslopp, social- och biologisk mångfald. Vi ska också öka kommunens självförsörjningsgrad och sprida idén till andra kommuner i hela landet.

Stiftelsen Vårsta Diakonigård är en ideell stiftelse som verkar ideologiskt inom ramen för Svenska kyrkan. Vi ingår i det som kallas för non-profit sektorn. Vi använder alltså inte vinst för utdelning utan för utveckling av verksamheter. Ändamålsparagrafen lever kvar alltsedan 1912 då Vårsta Diakonigård grundades av Ernst Lönegren. Den lyder på följande sätt; ”att främja kristen människovård” och detta sker ”genom att meddela diakoniutbildning eller annan utbildning för uppgifter i Svenska kyrkans tjänst, eller för andra människovårdande uppgifter i samhället samt genom att på annat sätt främja kristen verksamhet bland barn och ungdom, gamla, sjuka och andra som behöver omvårdnad”. Vårsta Diakonigård arbetar utifrån en verksamhetsidé som lyder: ”Vårsta Diakonigård är en öppen mötesplats, inriktad på utbildning, kompetensutveckling och förebyggande insatser, där var och en ges möjlighet att läka och växa som människa och kristen”.