Grön Helhet

ESFstöd till Grön Helhet

Av Per Mossegård21 dec, 2017

Vårstas verksamhet Grön helhet har beviljats ESF stöd för att ytterligare utveckla arbetet riktat till dem som har svårast att komma ut på arbetsmarknaden. Vi kallar det ”Vårsta entré”.

Vårsta konstaterar stolt att vi är den enda organisation som är beviljade medel från ESF som inte är Kommun, Landsting eller Universitet.

Det centrala i projektet är att utgå från den individuella handlingsplanen och att  utveckla sin kompetens och förmåga i egen takt under handledning och stöttning. Vi hjälper människor hitta sin styrka och möjliggöra en entré på arbetsmarknaden. Ovärderligt för varje enskilds självförtroende, självkänsla och livskvalitet.

En underrubrik