Grön Helhet

Torsdag 24/11- AXPLOCK VÅRSTA

Av Johannes Thyr11 nov, 2022

AXPLOCK VÅRSTA-Föreläsningar & Workshops

Torsdag den 24:e november

08.30 – 10 Självhjälp vid stress och trauma
Linda Fransson, lic. mental tränare

10 – 10.45 Paus
Upplev och köp fika i vårt Café & bageri: Syster Ester

11 – 12.00 Ge ny näring till dina relationer
Yvonne Hallén , leg. familjerådgivare

11 – 12.00 Trauma och behandling
Aline Braun, leg. psykolog

12 – 14.00 Mat, medvetenhet och hållbarhet
David Bennet är på plats för att informera och svara
på frågor om samarbetsprojektet Hållbara matsystem
Härnösand.

13.15 – 14.00 Sjungande språkträning
Gun Persson & Johannes Thyr

14.20 – 16.00 Mjölksyra med Maria
Maria Näslund 15 platser Kostnad 120

Sista anmälningsdag är tisdag 15:e november.
För anmälan och frågor kontakta:
anette . varsta.se 072 40 31 842

PDF för utskrift – Axplock från Vårsta

Stiftelsen Vårsta Diakonigård är en ideell stiftelse som verkar ideologiskt inom ramen för Svenska kyrkan. Vi ingår i det som kallas för non-profit sektorn. Vi använder alltså inte vinst för utdelning utan för utveckling av verksamheter.

Stiftelsen Vårsta Diakonigård är en ideell stiftelse som verkar ideologiskt inom ramen för Svenska kyrkan. Vi ingår i det som kallas för non-profit sektorn. Vi använder alltså inte vinst för utdelning utan för utveckling av verksamheter. Ändamålsparagrafen lever kvar alltsedan 1912 då Vårsta Diakonigård grundades av Ernst Lönegren.

Den lyder på följande sätt; ”att främja kristen människovård” och detta sker ”genom att meddela diakoniutbildning eller annan utbildning för uppgifter i Svenska kyrkans tjänst, eller för andra människovårdande uppgifter i samhället samt genom att på annat sätt främja kristen verksamhet bland barn och ungdom, gamla, sjuka och andra som behöver omvårdnad”. Vårsta Diakonigård arbetar utifrån en verksamhetsidé som lyder: ”Vårsta Diakonigård är en öppen mötesplats, inriktad på utbildning, kompetensutveckling och förebyggande insatser, där var och en ges möjlighet att läka och växa som människa och kristen”.