Möte

Internationellt möte i Amsterdam

Av Icedor Johansson27 nov, 2017

Vårsta kriscentrum deltog me den hel grupp vid det internationella mötet i Amsterdam för traumabehandling.

Mötet arrangerades av Arq 45, en organisation som arbetat med traumatiserade veteraner sedan 35 år och med flyktingar under lång tid.

Det är ett centrum i Holland för den metod vi nu plockar hem till Sverige.