Grön Helhet

Adventsmys och invigning av Syster Esters nya lokal

Av Johannes Thyr29 nov, 2022

Onsdagen den 7/12 kl 14.00-18.00

Välkomna till adventsmys och invigning av Syster Esters nya lokal

Vi har försäljning av hantverk, hembakat, marmelader och sylt m.m.
Passa på att fika i caféet!

Dagen till ära håller vi elden brinnande i kåtan och glöggrytan varm.

Stiftelsen Vårsta Diakonigård är en ideell stiftelse som verkar ideologiskt inom ramen för Svenska kyrkan. Vi ingår i det som kallas för non-profit sektorn. Vi använder alltså inte vinst för utdelning utan för utveckling av verksamheter. Ändamålsparagrafen lever kvar alltsedan 1912 då Vårsta Diakonigård grundades av Ernst Lönegren.

Den lyder på följande sätt; ”att främja kristen människovård” och detta sker ”genom att meddela diakoniutbildning eller annan utbildning för uppgifter i Svenska kyrkans tjänst, eller för andra människovårdande uppgifter i samhället samt genom att på annat sätt främja kristen verksamhet bland barn och ungdom, gamla, sjuka och andra som behöver omvårdnad”. Vårsta Diakonigård arbetar utifrån en verksamhetsidé som lyder: ”Vårsta Diakonigård är en öppen mötesplats, inriktad på utbildning, kompetensutveckling och förebyggande insatser, där var och en ges möjlighet att läka och växa som människa och kristen”.