Resurscentrum för traumastöd

6 oktober, Temadag mot våld och psykisk ohälsa

Av Vårsta Reception13 jul, 2023

Vill du vara med och minska våldet och den psykiska ohälsan tillsammans med andra som har förmågan och mandat att göra det?

Den 6 oktober så samlas beslutsfattare och andra som har inflytande för att ta ett kraftfullt grepp om detta.

Kom till Umeå och var med och visa att vi vill nå längre än att vara ett tryggt och säkert samhälle. Att vi också vill ge bästa möjliga grogrund för att alla ska känna tillhörighet och att framtiden ska kännas inspirerande, hoppfull och full med möjligheter.

Läs mer och anmäl dig här:
Temadag om samhällsförändring genom terapi, berättande och handlingskraft