Okategoriserade

Av Per Mossegård27 apr, 2018

Avtal mellan Vårsta Resurscentrum för Traumastöd och Region Västernorrland innebär att flyktingar med Post traumatisk stress störning kan få hjälp med sina besvär.

Verksamheten på Traumakliniken på Resurscentrum för Traumastöd Vårsta Diakoni öppnar sin verksamhet i maj och består av traumabehandling enligt evidensbaserade och beprövade metoder, både kognitiva terapier och fysioterapi i olika form.

Verksamheten på Vårsta Resurscentrum kompletterar den verksamhet som Region Västernorrland redan bedriver och är en specialkompetens just för Posttraumatisk stress och problematiken runt denna.

.

En underrubrik

Stiftelsen Vårsta Diakonigård är en ideell stiftelse som verkar ideologiskt inom ramen för Svenska kyrkan. Vi ingår i det som kallas för non-profit sektorn. Vi använder alltså inte vinst för utdelning utan för utveckling av verksamheter. Ändamålsparagrafen lever kvar alltsedan 1912 då Vårsta Diakonigård grundades av Ernst Lönegren. Den lyder på följande sätt; ”att främja kristen människovård” och detta sker ”genom att meddela diakoniutbildning eller annan utbildning för uppgifter i Svenska kyrkans tjänst, eller för andra människovårdande uppgifter i samhället samt genom att på annat sätt främja kristen verksamhet bland barn och ungdom, gamla, sjuka och andra som behöver omvårdnad”. Vårsta Diakonigård arbetar utifrån en verksamhetsidé som lyder: ”Vårsta Diakonigård är en öppen mötesplats, inriktad på utbildning, kompetensutveckling och förebyggande insatser, där var och en ges möjlighet att läka och växa som människa och kristen”.