Vårsta Diakoni

Av Johannes Thyr31 aug, 2022

Invigning av VÅRSTA MUSEUM
Måndag 19 september 2022 kl 13.00

Biskop Eva Nordung Byström inviger.
Sång av Sara Frigell
Bildvisning
Servering

För mer info kontakta Maria Hedvall, gårdsdiakon
maria.hedvall@varsta.se, tel 0611 – 50 54 11

Nu öppnar vi muséet i Härnösand om en stark kvinnohistoria.
Av de fem diakonigårdarna som finns i Sverige är Vårsta den minsta till storleken.
Vårsta startade med inriktning på Härnösand och Luleå stift dvs halva Sveriges yta.
Arbetet har riktat sig då som nu, till människor som inte fått tillräckligt stöd av samhället.
Från början handlade det mycket om sjukvård till alla, ett uppdrag som samhället nu tagit över. Diakonin har gått vidare till andra arbetsuppgifter, hela tiden med den enskilda människan i fokus.
Vårstas historia är alltså en del av vår gemensamma samhällshistoria.
Den 19 september 2022 fyller Vårsta 110 år, det firar vi med att öppna Vårstas museum.

Mvh Maria Hedvall

Stiftelsen Vårsta Diakonigård är en ideell stiftelse som verkar ideologiskt inom ramen för Svenska kyrkan. Vi ingår i det som kallas för non-profit sektorn. Vi använder alltså inte vinst för utdelning utan för utveckling av verksamheter.

Ändamålsparagrafen lever kvar alltsedan 1912 då Vårsta Diakonigård grundades av Ernst Lönegren.
Den lyder på följande sätt; ”att främja kristen människovård” och detta sker ”genom att meddela diakoniutbildning eller annan utbildning för uppgifter i Svenska kyrkans tjänst, eller för andra människovårdande uppgifter i samhället samt genom att på annat sätt främja kristen verksamhet bland barn och ungdom, gamla, sjuka och andra som behöver omvårdnad”. Vårsta Diakonigård arbetar utifrån en verksamhetsidé som lyder: ”Vårsta Diakonigård är en öppen mötesplats, inriktad på utbildning, kompetensutveckling och förebyggande insatser, där var och en ges möjlighet att läka och växa som människa och kristen”.