Okategoriserade

Öppet hus på Vårsta – 12 september

Av Vårsta Reception28 jun, 2024

Öppet Hus på Vårsta Diakonigård

11.45 – 13.00                      Lunch               Vårsta muséum öppet / Utställning av Vårsta slöjd

Börja eventdagen Axplock på Vårsta med en lunch i före detta restaurangen, numera café Syster Ester.

Namngiven efter en driftig dam i diakoniskrud verksam på Vårsta under många år. Bland annat var syster Ester ansvarig för att just Skolhuset, tillsammans med Norrgården, byggdes.

13.00 – 13.10 

Vår direktor Katarina Glas välkomnar och berättar lite om Vårsta idag

13.10 -13.35   

Vårsta HUR – Hälsa Utveckling Resursträning är den senaste av Vårstas verksamheter och innebär gruppverksamhet i kursform – inriktade mot stress- och traumaproblematik.
Fristående utvärdering visar på en samhällelig återbetalningstid, av Socialdepartementets
7 investerade miljoner, på endast 8 månader. Ta del av viktiga hörnstenar inom konceptet Vårsta HUR. Dessutom bjuder Vårsta HUR in till en eller två enkla och verksamma metoder.

13.40 -14.05  

Grön Helhet har sedan uppstarten 2009 stöttat många, många personer i stress- och smärtproblematik, långt ifrån arbetsmarknaden, genom sin inriktning på hantverk, odling och social samvaro. På senare år även språkträning för utlandsfödda.  I samverkan med Arbetsförmedling, Försäkringskassan och Härnösands kommun har Vårsta skapat ett blomstrande nav för personer långt ifrån arbetsmarknaden. Grön Helhet presenterar denna dag en av de viktiga delarna i sitt framgångsrika arbete.

14.10 – 14.25   

Vårsta Traumaklinik har sedan uppstarten 2018 arbetat med personer som traumatiserats av krig, tortyr och flykt. Trauma kliniken erbjuder korttidsbehandling av Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och komplex PTSD (kPTSD). Verksamhetschefen för Vårsta traumaklinik finns på plats för att berätta om verksamheten samt svara på frågor

14.30 – 15.00                            Fika med bakverk från Vårstas eget bageri Syster Ester

15.00 – 15.25  

Familjerådgivningen Vårsta verkar inom ett stort upptagningsområde; Örnsköldsvik, Sollefteå, Östersund samt Härnösand – där Vårsta numera även axlar Härnösands kommuns hela familjerådgivning. Ta chansen att träffa en av de erfarna terapeuterna och ta del av några av deras bästa råd och tips för mer liv och glädje i relationer.

15.35– 16.30                            

I starka kvinnors sällskap

Vårsta Diakonigårds egen gårdsdiakon Maria bjuder på ett verkligen historiskt hisnande bildspel från den långa epoken av Vårstas verksamhet inom samhället från uppstarten 1912. Genom historien har Vårsta haft en roll i vårdande insatser – bland annat i samverkan med Landstinget. Som exempel kan nämnas kvinnor med epilepsi och barn till TBC-sjuka samt missbruksvård.

Såväl uppkomsten som många starka porträtt skildras under denna väl investerade timma. Så även de banbrytande verksamheter som under dessa 116 år rymts under Vårstas vingar och som ger grunden åt de verksamheter/grenar som idag spirar på det anrika Vårsta-trädet.