Vi använder cookies     Läs mer
 

Historia

HELANDE MILJÖ
Trädgården har sedan urminnes tider fungerat som rekreation för människan. De hängande trädgårdarna i Babylon lär ha varit anlagda för att lindra en drottnings depression.

Trädgården ger inte bara lugn, skönhet och väldoft. Det är också en metafor för att allting kan börja om.

Liksom livet återvänder i trädgården varje vår kan livet återvända till en utmattad och/eller deprimerad person. Det är viktigt att veta eftersom många som är långtidssjukskrivna eller är på väg mot ett utmattnings- och stresstillstånd, tvivlar på att de kan få ett bättre liv.

Grön helhet har genom åren sett vad som händer med personer som vistas i en grön miljö, hur man sakta men säker läker ihop och växer som människa. Under de år som Grön helhet drevs som ett ESF-projekt pågick forskning som styrker vad vi upplevt i vårt arbete och den utveckling som personerna har haft och har.