Vi använder cookies     Läs mer
 

Bilder

12 juni - Växthuset ställs i ordning - Invigningsdag 17 juni närmar sig
 
    

- - - - - - 

10 juni - Plantering av växter pågår- Invigningsdagen 17 juni närmar sig

      
 
- - - - - - 

26 maj - byggandet av växthuset fortgår. Planteringar görs  även av träd 

    
 
- - - - - - 

14 maj - byggandet av växthuset pågår. Under veckan har  också nya planteringar gjorts

  
- - - - - - 
 
7 maj - Nu är det snart dags för planteringsarbete och  byggande av växthuset

      
 
Samtidigt pågår rensningsarbete i rabatter.

    
 
- - - - - - 

17 april - byggandet fortskrider och snön smälter undan
 
    
 
- - - - - - 

23 mars - fortfarande vinter, men byggande av pergola är påbörjat 
 
      
 
- - - - - - 

23 febr 2009 -  Nu byggs det ljuddämpande planket mot Södra vägen. Det kommer att ge trädgården en omfamnande inramning 
 
  
 
- - - - - - 
 
10 dec - vintervila 
 
    
 
- - - - - - 
 
31 oktober - den första snön...  

    
 
- - - - - - 
 
23 oktober efter en frostnatt.  
 
    
 
- - - - - - 

10 oktober och vi ser nu hur planteringen är gjord. Nu får växterna rota sig över vintern. 
 
      
 
- - - - - -

29 september börjar elever från Nordvikskolan planteringen av perenna växter. I mitten är trädgårdsdesigner Åsa Berglund tillsammans med några av eleverna som arbetar med planteringen.
 
    
 
- - - - - -

11 september. Nu finns skylt mot E4 som berättar om projektet. Många av de som passerar förbi visar intresse och det finns en nyfikenhet och förväntan på att projektet ska bli klart. Stenläggningsarbete har också påbörjats.
 
           
 
- - - - - -

29 augusti och nu har stenar placerats ut som kommer att
utgöra en del av trädgårdsmiljön. Vidare är marken förberedd
för plantering av äppelträd.
 

 
- - - - - -

7 augusti är marken beredd. Man kan nu se var de olika gångarna kommer att vara när trädgården är klar. Mot Södra vägen växer bullervallen upp, som kommer att avskärma
trädgården från störande trafikljud.
 
   
 
- - - - - -

Bilder från 27 juni:
 
 
 
Tidsplanen ser ut på följande sätt:
Juni-juli: Marken avtäcks och ett bärlager läggs ut med grus.
Avrinning grävs och plantering av häckarna förbereds.

Semester 2:a veckan i juli - 2:a veckan i augusti.
 
Under hösten: Bygga upp odlingslådor, gångar, pergola, sittplatser etc.
Plantering av häck, träd samt i odlingslådor.
Våren 2009 slutförs all plantering.

- - - - - -

4 juni - gräsmattan tas bort. Det som ser stökigt och tråkigt ut idag kommer att bli en vacker trädgård Kommande år...


 
- - - - - -

Under vecka 22 inleds arbetet med den kommande trädgården. Här kommer vi att skildra arbetets
fortskridande.

I samband med presskonferensen 26 maj fälldes de två stora granarna i trädgården. Ninni Smedberg, tillsammans med trädgårdsarkitekt Caj-Åke Hägglund och Härnösands turistansvarige Henrik Öhrn visar en skiss över trädgården: - - - - - -

Efter avverkningen ser området ut så här:
 
    

 - - - - - -

Den 19 maj såg området där trädgården ska anläggas ut så här: 
 
    
 
  
Vår monter i trädgårdsmässan Älvsjö 10-13 april 2008 
 
    
Åsa Berglund och Caj-Åke Hägglund              Personalen hälsade välkommen
  
 

 
Några skisser på hur trädgården på Vårsta Diakonigård förhoppningsvis kommer att se ut.
Konstnär: Anna Johansson