Vi använder cookies     Läs mer
 

Vårsta Kriscentrum

Vårsta Kriscentrum har funnits på Vårsta Diakonigård sedan 1997. Verksamheten började som en del av svenska kyrkan nationellt, ett utlokaliserat uppdrag. Sedan dess har verksamheten utvecklats och integrerats. Idag består verksamheten av två delar.
Vårsta Kriscentrum på Vårsta och Resurs i Svenska kyrkans nationella krissamordning.

Vårsta Kriscentrum

Verksamheten på Vårsta Kriscentrum kan upplevas vara bred, men den kretsar runt trauma och krisstöd i olika former. Allt ifrån stöd till anhöriga till anställda i Försvarsmakten på utlandsuppdrag till samverkan med kommuner i stöd och traumabehandling för flyktingar och deltagare i SFI.
Direkt stöd via den mottagande verksamheten på kriscentrum.
Det handlar alltså både om stödverksamhet och om utbildningar inom området.
Vårsta genomför utbildningar över hela Sverige och även internationellt.
Uppdragsgivare är dels trossamfund, men också ideella hjälporganisationer, företag, kommuner (Posomgrupper), Försvarsmakten m fl.
Utbildningar i stöd och övningar i krisledning är vår specialitet.
2011 var vi färdiga med utvecklingen av CCAM, en krisförståelsemodell och ett utbildningsprogram vi är ensamma om. Du kan läsa mer om den här på vår hemsida.

Den nationella krissamordningen

Sedan 2009 finns det på Kyrkokansliet i Svenska kyrkan en funktion som heter Krissamordningen. Det är en integrerad del i Ärkebiskopens och Generalsekreterarens sekretariat.
Krissamordningen är nationell funktion som arbetar stödjande mot stift, samverkar med myndigheter och organisationer på nationell nivå. Krissamordningen jobbar mycket i samverkan med svenska kyrkans internationella verksamhet och utsända samt vår utlandskyrka.
Krissamordningens personal består av en ansvarig anställd i kyrkokansliet samt två medarbetare från Vårsta Diakoni.