Vi använder cookies     Läs mer
 

Stöd, bearbetning och rådgivning 

Vårsta Kriscentrum

Verksamheten inom Vårsta Kriscentrum kan upplevas vara bred, men den kretsar runt trauma och krisstöd i olika former. Allt ifrån stöd till anhöriga till anställda i Försvarsmakten på utlandsuppdrag till samverkan med kommuner i stöd och traumabehandling för flyktingar och deltagare i SFI.

Vårsta har även byggt upp en ny utbildningsmodell (CCAM) där många olika yrkeskategorier som arbetar med krishantering, beredskapsarbete etc kan få kompetensutveckling.

Vårsta handledningstjänster

Vårsta har ett antal handledare som arbetar både med grupphandledning och enskild handledning.Vårsta har även en kompetens inom teambuildning, stöd inom organisationsförändringar,
krishantering och akuta insatser (ex när olyckor inträffar). Vi kan handleda, kompetensstärka och fortbilda olika yrkeskategorier.