Vi använder cookies     Läs mer
 

Utbildningar och föreläsningar

Kriscentrum har ett brett utbud av kurser och föreläsningar inom ämnesområdet kris.
Kriskommunikation, stöd vid påfrestande händelser, avlastande samtal, organisation och ledning av kriser, ledningsmetodik, traumastöd, stresshantering m.m.Idag utbildar vi mest inom CCAM programmet (läs mer under CCAM).
Vi genomför också många uppdragsutbildningar riktade mot skolar, Räddningstjänst, Posomgrupper, företag och organisationer. Kurser på allt från en dag till flera. Vi erbjuder också kortare föreläsningar på allt från en timma till en dag.