Vi använder cookies     Läs mer
 

Kontakta oss på Kriscentrum

Vårsta kriscentrum      
Stiftelsen Vårsta Diakonigård,
Lönegrensgatan
Box 134, 871 23 Härnösand.
vx 0611-127 11
E-post: kriscentrum@varsta.se

www.varsta.se


Vi som arbetar på Vårsta Kriscentrum är: 
Per Mossegård, samordnare kriscentrum
070-334 44 51

Eva-Lena Demarin, utredare och krishanteringssamordnare
070-516 40 02
 

Vi arbetar i nära samarbete med
Bo Svensson Swedish Secon
Stefan Brattfeldt Brattfeldt Consulting