Vi använder cookies     Läs mer
 

Klargöra

Klargöra är ett särskilt program för personer som befinner sej långt från arbetsmarknaden. Det kan t.ex. handla om människor som varit arbetslösa eller sjukskrivna länge eller nyanlända som befinner sej i etableringsfasen. Varje kurs är på ca 10 veckor och har max 8 deltagare.

Målet är att:

  • Öka deltagarens medvetenhet om livsstilens betydelse för det psykiska och fysiska välbefinnandet och sambandet med individens arbetsförmåga.
  • Klargöra deltagarens arbetsförutsättningar.
  • Deltagaren rustas för att komma närmare arbetsmarknaden.

Exempel ur kursinnehållet

Kunskapsinslag för att öka förståelsen för varför vi fungerar som vi gör till kropp och själ i samband med stress.

Grundläggande kunskap i hur man kan stärka sitt välmående.

Stresshantering med bl. a Mindfulness-övningar.

Utflykter i naturen

Trädgårdsbaserade aktiviteter beroende på årstid

Hantverk och kreativt skapande.

Hemuppgifter för att befästa nya steg.

Redskap att öka sitt självförtroende och tilltron till sin egen förmåga, och att se sina möjligheter.