Vi använder cookies     Läs mer
 

Arbetsträning

”Man vill bli sedd för den man är, inte bara en människa i mängden.”

Grön helhet erbjuder platser för arbetspraktik, arbetsträning och rehabiliterande sysselsättning. 

Vi erbjuder personligt stöd och hjälp på vägen ut i arbetslivet för den som av olika orsaker varit utanför arbetsmarknaden under en längre tid. De som arbetstränar får möjlighet att genomföra arbetsuppgifter och aktiviteter som klargör deras arbetsförmåga. Syftet med vår verksamhet är att stärka och rusta deltagarna för vägen tillbaka till arbetsmarknaden. Tillsammans hittar vi arbetsuppgifter som passar deltagarnas behov och förmågor samt innehåller en lagom dos av utmaning. På varje arbetsträningsplats finns handledare som deltagarna kan vända sej till i det dagliga arbetet. Vi samordnar även uppföljningen med arbetsförmedlingen utifrån den personliga handlingsplanen. 

Vi har flera olika verksamheter vilket gör det möjligt att hitta en individuellt anpassad arbetsträningsplats. 

Våra arbetsträningsplatser:

Syster Ester

I vår kombinerade butik och café finns möjlighet att prova allt från bakning till kassahantering och skyltning.

Följ oss på Facebook och Instagram.

Trädgården

Under säsongen maj-september finns möjlighet att arbetsträna i vår fina besöksträdgård med klostertema[länk till trädgårdens sida http://www.varsta.se/varsta-tradgard]. Där ingår all typ av trädgårdsskötsel som till exempel plantering, ogräsrensning och skörd.

Vaktmästeri/underhåll

I vaktmästeriet kan du få prova på allt möjligt inom fastighetsskötsel både utomhus och inomhus. Vi har flera fastigheter på området och både kontorslokaler och hyreslägenheter. 

Hantverk /Återbruk

I vår öppna verkstad pågår ständigt olika projekt i alla möjliga olika tekniker. Vi gjuter ljus, syr och gör om vissa möbler – allt i en salig blandning. Vi anpassar svårighetsgraden på hantverket efter dina förkunskaper. Ibland är det fullt tillräckligt att komma och sitta med, fika och öva på att delta i ett sammanhang. 

Trygghetsboendet Fristad

Tillsammans med värdinnan på Fristad får du arbetsträna i en lugn miljö med allt möjligt som behöver göras för stunden. Det kan vara bakning till eftermiddagsfikat, städning av gemensamhetsutrymmen och hjälpa de boende med diverse sysslor.