Vi använder cookies     Läs mer
 

Vanliga frågor


När ska man gå till familjerådgivningen?
”Mitt svar är; så fort att du börjar få tankar om att det är problem. Ofta sparar man alldeles för länge så att man får större problem, tex blivit trött på varandra eller tappat lusten och kanske tom så att
ingenting är roligt längre”  


Är det för sent då?
”Nej, för det mesta går det att reparera en relation om båda parter verkligen vill, ibland kan det kräva mycket arbete. Ibland är det bästa vägen att skiljas när det inte finns andra utvägar, har man då försökt med hjälp av familjerådgivning brukar det kännas lite bättre.


Så ni hjälper även till när man har bestämt sig för att skiljas?
”Det är vanligt även det. Det är ju parterna i paret eller individen som bestämmer vad de vill ha hjälp med! Ibland vill de olika och då får vi försöka hantera det på bästa sätt. Vi tar inte ställning för någon part. 

 
Hur lång väntetid är det?
”Vi försöker att erbjuda en tid inom tio dagar och prioriterar barnfamiljer, ofta går det fortare att få tid. Det kan också bero på vilka önskemål om tid man har och för det mesta brukar det gå att tillgodose rimliga önskemål. Ibland ÄR det stort tryck och längre väntetider.”

 
Vad gör ni när den ene har varit otrogen?
”Det är också ett exempel på ett svårt läge som också är rätt vanligt hos oss. Otrohet kan sätta djupa spår i båda parter och påverka parrelationen för lång tid framåt. Vår erfarenhet är att ett
reparationsarbete tar rätt lång tid särskilt för den som är den bedragne. Man skulle kanske kunna uttrycka det som att det behövs förtroendeskapande åtgärder”


Varför tar känslorna slut?
”Rätt ofta pga för hög stressnivå. Ibland kommer stress reaktionerna smygande och man inte riktigt märker när det blivit för mycket stress utan att man tror att det beror på den andra parten i relationen eller att det är fel på relationen.

En annan vanlig orsak är att man inte vårdat parrelationen, jag brukar ta bilden av trädgårdsodling som man inte gjort något åt sedan man sådde för ett antal veckor sedan och det växer väldigt mycket. Allt annat än det jag ville ha där. 


Kan man komma själv?
”Ja!
och det kan vara av en mängd olika anledningar och det är helt ok. När det går förordar vi att man kommer båda om det handlar om parrelationen. Ibland vill/kan inte partnern följa med. Ibland börjar den ene och sedan kommer den andre med. Ibland ska man gå själv därför
att man behöver/vill det. Ibland är man ensamstående, varje människas situation är unik.” 


Kan man komma för att förbättra relation också?
”Ja absolut. Det finns mycket vi kan lära ut som är användbart för att få en bättre relation”


Ni har kyrklig anknytning, får vem som helst komma?
”Ja vem som helst är välkommen, vi gör ingen som helst skillnad på person. Detta är en verksamhet som startade inom Svenska kyrkan i Sverige under 50-talet. Samtal hos familjerådgivningen kan göra skillnad för de vuxnas parrelationer och därmed gör vi också något för barnens uppväxtmiljö. Det betyder mycket för barn att ha föräldrar som mår bra i sin parrelation.


Kostar det något?
”Ett samtal i Härnösand kostar 200 kr. I Sollefteå och i Örnsköldsvik kostar det 100 kr i Östersund är kostnaden 150:-. Samtalen tar mellan 1,5 till två timmar.”