Vi använder cookies     Läs mer
 

Mer om oss

Vårt arbete präglas av stor respekt för varje människas behov och Svenska kyrkans familjerådgivning respekterar varje människas livsåskådning och förhållningssätt till livet oberoende av sexuell läggning, etnisk eller religiös tillhörighet.

Vi är familjerådgivare med lång erfarenhet och adekvat utbildning.
Vår huvudman är Vårsta diakoni och arbetet drivs med stöd av Svenska kyrkans församlingar och från Härnösands stift. I Örnsköldsvik är det också i samarbete med lokala frikyrkor. Därför är våra avgifter kraftigt subventionerade. 

I Sollefteå bedriver vi familjerådgivning på uppdrag av Sollefteå kommun.

Läs gärna mer om familjerådgivning på Svenska Kyrkans hemsida.