Vi använder cookies     Läs mer
 

Styrelse


Styrelseledamöter för Stiftelsen Vårsta Diakonigård

Tor Frylmark, ordförande, domprost, Härnösand

Ann-Christine Myrgren, enhetschef, Härnösand

Carina Grinde, diakon, representant från Vårsta Diakonkår

Jakob Machuca, advokat, Sundsvall

Gustav Malmqvist, egen företagare, Härnösand
 
Nils Nordung, egen företagare, Härnösand

AU: Tor Frylmark, Nils Nordung och Ninni Smedberg.