Vi använder cookies     Läs mer
 

Vårt miljöarbete


På Vårsta Diakonigård arbetar vi med hållbarhet. Vi är övertygade om att miljöfrågorna kommer att fortsätta att öka i betydelse för företagare, våra kunder och allmänheten. För oss handlar det om långsiktighet och respekt för det skapade. Här presenterar vi en del viktiga exempel från detta arbete.

VI PÅ VÅRSTA 
- arbetar aktivt för att minska miljöpåverkan från vår
egen verksamhet både inom företaget och med våra kunder. Den energi och de råvaror som vi förbrukar ska i så stor omfattning som möjligt komma från förnyelsebara källor. 

- informeras regelbundet internt om vårt miljöarbete för att tillsammans bli ännu bättre i vårt hållbarhetsarbete och försöker sprida externt vår syn på hållbarhet.


KONKRETA EXEMPEL PÅ HUR VI ARBETAR PÅ VÅRSTA
Ett av våra miljömål är att den totala avfallsmängden ska minimeras. Det innebär dels att vi själva ska arbeta aktivt med avfallsminskning och dels att vi ska verka för att våra kunder ska minimera sina avfallsmängder. Vi uppmuntrar våra boende och gäster att hjälpa oss med detta och uppmanar alla att källsortera.

Vi var bland de första kunderna i Härnösands kommun som haft ett avtal med Hemab beträffande hämtning av matavfall. Vi har även en egen kompost som komplement. Vi redovisar regelbundet vår förbrukning av vatten och har för att minimera vattenförbrukning exempelvis reglerat duschar och kranar på hotellet.

 Vi har en resepolicy för alla anställda där vi ska ta hänsyn till klimatpåverkan och i första hand välja kollektiva transportmedel.

 
Välkommen till Vårsta Diakonigård!