Vi använder cookies     Läs mer
 
Vårsta Diakonkår 
 
Medlemsskap och kåravgift »
Kårråd »
Blankett för inträde i Vårsta Diakonkår (pdf)»
Stadgar (pdf) »

Kårråd

Vårsta Diakonkår leds av ett kårråd. Ledamöterna
väljs av årsmötet för en tid av fyra år. Av de valda ledarmöterna avgår hälften vartannat år.


Kårrådets ledamöter 2017

Kristina Kvist, ordförande, Sundsvall
073-80 500 41
073-27 10 152 
kristina.kvist@svenskakyrkan.se

Maria Westerlund, vice ordförande, Umeå
090-14 33 35
070-248 2446
miamags@live.se

Göran Norlén, sekreterare, Själevad
0660-764 21 
070-350 46 06
goran.norlen@svenskakyrkan.seKerstin Brännström, ledamot, Boden
s.kerstin.b@telia.com

Anna Ingvarsdotter, ledamot, Lycksele
anna.ingvarsdotter@svenskakyrkan.se

Ulla Hofverberg, ledamot, Hovra
hofverberg.ulla@gmail.com

Anita Fällgren, adjungerad kassör
anita.fallgren@gmail.com