Vi använder cookies     Läs mer
 
Vårsta Diakonkår 
 
Medlemsskap och kåravgift »
Kårråd »
Blankett för inträde i Vårsta Diakonkår (pdf)»
Stadgar (pdf) »

Diakonkåren


Medlemskap och Kåravgift


Som medlem i kåren:

...är du del i en generationsöverskridande gemenskap av diakoner och diakonissor i Sverige och världen

...är du en personlig resurs i kårgemenskapen

...kan du påverka kårens arbete genom att dela med dig av dina erfarenheter, önskemål och åsikter

...får du hjälp att fördjupa din identitet som daikon och delta i reflektioner om kyrkans diakoni

...får du möjlighet att söka stipendier för deltagande i diakonikonferenser m.m.


Kåravgift fastställd av årsmötet 2016: 
Medlemmar i full tjänst: 300 kr
Deltidsarbetande, pensionerade, långtidssjukskrivna, arbetslösa och tjänstlediga: 200 kr 
Studerande: 100 kr 

Diakoner som inte utbildats på Vårsta Diakonigård är välkomna att söka medlemskap i kåren. Ansökan sänds till kårrådet.

Ansökningsblankett - klicka här »

 
Kåren erbjuder i samverkan med Vårsta Diakonigård:
 
• Gemenskapsdagar med kårhögtid 
• Kårbrev och födelsedagshälsningar 
• Möjligheter till samtal och själavård med kårens medlemmar och Vårstas husfolk