Vi använder cookies     Läs mer
 

Bakgrund, Historik

”Alla kan något, alla har något att bidra med men ibland måste man vara lyhörd för att finna det”

Grön helhet startade 2009 som ett ESF/EU -projekt inriktat på naturunderstödd rehabilitering för människor som behövde stöd för att utvecklas och med fokus på att stärka hela människan. Under tre år arbetade teamet/ då, liksom det gör idag utifrån en grundsyn att varje människa har förmågor och kraft inom sig. Alla kan något, alla har något att bidra med men ibland måste man vara lyhörd för att finna det. Den kraft var och en har kan växa, de förmågor som finns kan utvecklas och synliggöras.

Projektets målgrupp var människor i utsatta livssituationer pga exempelvis arbetslöshet, sjukskrivning med fysisk eller psykisk ohälsa, och riktades både till ungdomar och vuxna. Även de som behövde förebyggande insatser för att förhindra sjukskrivning var välkomna.

Gensvaret från de över tvåhundra personer som mellan 2009- 2011 gick någon av kurserna var mycket positivt, liksom resultaten.

Några röster från deltagare

  • Jag har vaknat igen
  • jag är glad första gången på 10 år
  • jag gör egna val
  • jag känner hopp, mod och är lugnare 

Efter projektets slut har verksamheten ständigt utvecklats vidare för att möta våra kunders behov. Vi har haft rehabiliteringsgrupper i flera omgångar och 2014 började vi ta emot folk på arbetsträning. 

Sommaren 2015 startade vi ett treårigt projekt finansierat av arvsfonden. Projektet vänder sig till personer med någon form av psykisk funktionsnedsättning. Verksamheten består till största delen av att utveckla en utbildnings och arbetsmodell för småskalig livsmedelsproduktion.

Hösten 2015 öppnade vi vår butik/café Syster Ester.