Vi använder cookies     Läs mer
 

Vår gröna tråd

”Mitt värde som människa handlar inte bara om vad jag presterar, det förstår jag nu.”

På Grön helhet arbetar vi utifrån synen på människan som en helhet där kroppsliga, själsliga, andliga/existentiella och sociala dimensioner hänger ihop. Oavsett hur vi har det eller vad vi förmår i perioder av livet är varje människa unik och värdefull. Alla har vi resurser och begränsningar liksom potential att växa och utvecklas. Ibland kan vi dock behöva hjälp och stöd på vägen och då kan Grön helhet vara ett alternativ.

Grön helhet arbetar med hälsofrämjande metoder som syftar till att hjälpa personer att upptäcka och stärka sina möjligheter och förmågor i riktning mot arbete, praktik eller studier. På Grön helhet finns gedigen erfarenhet av naturunderstödd rehabilitering. ”Den gröna miljön”; naturen och trädgårdens betydelse för välmående och återhämtning är väldokumenterad och ett återkommande inslag i verksamheten. Föreläsningar, grupparbeten, individuell reflexion kring olika teman som stress, kost, motivation, hälsa, sömn mm är stående inslag. Metoder för stresshantering/välmående exempelvis mindfulness vävs in i de olika delarna. Upplevelser i form av utflykter, hantverk mm kompletterar och förstärker de positiva effekterna av deltagandet här.

Välkommen till oss!